Aktualności

Po krótkiej przerwie spowodowanej problemami technicznymi, wracamy do ligowych zadań.

Z uwagi na to, że nie nadesłano żadnego w pełni poprawnego rozwiązania zadania 17-18-1-17 pozostawiamy to zadanie w konkursie. Kto jako pierwszy prześle w pełni poprawne rozwiązanie tego zadania, otrzyma komplet 12 punktów.

Z uwagi na zbliżające się ferie zimowe kolejne zadania zostaną opublikowane po 15 lutego 2018 r. 

Publikujemy poprawioną wersję zadania 17-18-2-3-15. Bardzo przepraszamy za pomyłkę i przeoczenie.

Witamy w Lidze Julię Radzio - uczennicę pierwszej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. Julia uczestniczyła w poprzednich latach w zajęciach koła matematycznego dla gimnazjalistów prowadzonego w naszej szkole.